ΑΦΟΙ ΔΕΔΟΥΣΗ

ΑΦΟΙ ΔΕΔΟΥΣΗ Ι.Κ.Ε
ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΗΛ 27240-22100
email: info@afoidedousi.gr